privacy policy

Privacy Statement
Siteusers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Siteusers, en/of omdat
u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Siteusers verstrekt. Siteusers kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Uw IP-adres.
Gebruik van uw gegevens
De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor Siteusers. Wanneer u deze website bezoekt, een
reservering plaatst, inschrijft voor de nieuwsbrief vragen wij u o.a. uw naam, adres, bank- en/of betalingsgegevens op te
geven. Siteusers gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– Om onze diensten te verlenen, uw boeking te reserveren en te factureren;
– Om u op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen binnen Siteusers wanneer zich registreert voor
onze nieuwsbrief;
– Na toestemming voor onze nieuwsbrieven over Siteusers kunnen speciale aanbiedingen per e-mail en/of
gewone post worden verstuurd;
– Om eventuele vragen te beantwoorden over onze dienstverlening. De uitkomsten worden intern gebruikt met als
doel de dienstverlening van Siteusers te verbeteren;
– Om de website voor u te verbeteren door gebruik van Google Analytics zoals onderstaand beschreven.
Siteusers garandeert dat persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en niet zonder uw toestemming aan derden
worden verstrekt. Uw gegevens worden door technische maatregelen beschermt tegen verlies of illegale verwerking.
Bewaren van uw gegevens
Siteusers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.
Uw rechten
U heeft het recht op elk gewenst moment uw gegevens zoals deze door Siteusers worden bewaard, in te zien. Als (een
deel van) deze gegevens onjuist zijn, kunt u Siteusers verzoeken die gegevens aan te passen, aan te vullen of te
verwijderen. Stuur uw verzoek aan info@flitzevents.nl of per gewone post aan Siteusers, Schokkerweg 44, 2583 BJ Den
Haag. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@flitzevents.nl. Siteusers
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Delen met anderen
Siteusers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoeren van de overeenkomst met
u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Siteusers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en
het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Siteusers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Siteusers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de
Adwords-advertenties van Siteusers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google
Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de Website aan Siteusers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Siteusers heeft hier geen invloed op. Siteusers heeft Google geen
toestemming gegeven om via Siteusers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Contact
Als u vragen heeft over de Siteusers Privacy Statement, kunt u contact opnemen met Siteusers door een mail te sturen
naar info@siteusers

1 2 3 4 5 6 7