100+ tevreden klanten

Persoonlijke benadering

Specialisten onder 1 dak

Privacy Policy

Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Site Users BV gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen.

Privacy verklaring Site Users BV

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Site Users BV. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van Site Users BV, hierna te noemen Site Users BV, tenzij anders vermeld.

Site Users BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Site Users BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsadres
 • Betaalgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@siteusers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw bedrijfsnaam, eigen naam, e-mailadres, bedrijfsadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het orderverloop bij Site Users BV zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van haar website en om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.
 • Bij het verzenden van een contactformulier of offerte aanvraag, vragen wij naar uw contactgegevens zodat wij terug kunnen komen op uw vraag/offerte en u ook persoonlijk kunnen staan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Site Users BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Site Users BV) tussen zit.

Het bewaren van persoonsgegevens

Site Users BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Site Users BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Site Users BV gebruikt technische en functionele cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar ons Cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Site Users BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@siteusers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Site Users BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Site Users BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Site Users BV maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures en de website zijn zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Persoonsgegevens zijn verder beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je kan je wachtwoord op elk ogenblik wijzigen in je Account.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje voor de domeinnaam.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mediatrend.nl.

Wijziging van deze Verklaring

Site Users BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2021.

Site Users BV

Adres:
Schokkerweg 38, 2583 BH Den Haag
Nederland

Tel: +31 (0)70-2230008

E-mail: info@siteusers.nl

KvK nr. 76305724

Voor vragen over deze Privacy verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.